Czartorysk nad Styrem – gniazdo rodzinne Czartoryskich

0

Czartorysk nad Styrem

–  gniazdo rodzinne Czartoryskich

migawki z peregrynacji Chóru Mariańskiego

przy Parafii NMP z Lourdes w Krakowie

po Wołyniu ( i nie tylko) w sierpniu 2013 r.

Dyrygent – Jan Rybarski

Koncepcja peregrynacji – Maciej Wojciechowski

(zdjęcia i wideo – Józef Wieczorek)

Czartorysk w Wikipedii

W 1431 roku doszło tu do rozejmu pomiędzy królem Władysławem Jagiełłą i zbuntowanym księciem Świdrygiełłą.

W latach 1442-1601 było to gniazdo rodzinne rodziny Czartoryskich…

We wrześniu 1939 roku Czartorysk znalazł się pod okupacją sowiecką. 29 czerwca 1941 zajęty przez Wehrmacht. Niemcy eksterminowali Żydów z Czartoryska – około 300 osób rozstrzelano na uroczysku Kotelcy 27 lipca 1942 r. W następnym roku Polacy mieszkający w miasteczku zostali zabici przez ukraińskich nacjonalistów podczas rzezi wołyńskiej.

Czartorysk w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego

i innych krajów słowiańskich

Klasztor Dominikanów w Czartorysku

( z Wikipedii) Klasztor Dominikanów w Czartorysku – rzymskokatolicki kompleks klasztorny należący do zakonu dominikanów, czynny w latach 1639-1832. Kościół klasztorny był użytkowany w dwudziestoleciu międzywojennym jako świątynia parafialna. Opuszczony i zniszczony po II wojnie światowej, w latach 1997-2007 część jego zabudowań została zaadaptowana na prawosławny monaster Podwyższenia Krzyża Pańskiego.

1

3

5

10

8

9

6

14

16a

15

13

12

Przebraże – 70 lat po samoobronie w czasach ludobójstwa

2

Przebraże –

70 lat po samoobronie w czasach ludobójstwa

migawki z peregrynacji Chóru Mariańskiego

przy Parafii NMP z Lourdes w Krakowie

po Wołyniu ( i nie tylko) w sierpniu 2013 r.

Dyrygent – Jan Rybarski

Koncepcja peregrynacji – Maciej Wojciechowski

(zdjęcia i wideo – Józef Wieczorek)

Obrona Przebraża

Polskie Zwycięskie Lwy Przebraża

….Samoobrona Przebraża powstała w marcu 1943r. Jej twórcami byli mieszkańcy Przebraża i okolicznych wsi. Komendantem samoobrony został były podoficer WP Henryk Cybulski,powołano go 20 kwietnia 1943r. , jego zastępcą Franciszek Żytkiewicz. Szefem sztabu samoobrony został Stanisław Olszewski. Na czele Rady Starszych oraz cywilnym komendantem został Ludwik Malinowski….
Plan UPA zakładał otoczenie Przebraża, o świcie rozpoczęcie ostrzału artyleryjskiego i wstępne zaatakowanie od strony zachodniej. Zakładano wybuch pożarów w bazie samoobrony i wywołanie w ten sposób paniki wśród ludności i obrońców. Decydujący atak miał nastąpić po południu z kierunku wschodniego.
W wyniku dobrego rozeznania atak UPA, który nastąpił 30 sierpnia 1943 r. o godz. 4.45, nie zaskoczył obrony Przebraża. Ustawiczne ataki upowców odpierano. W decydujących momentach morale obrońców wspierali dowódcy samoobrony – Ludwik Malinowski, Henryk Cybulski, Albert Wasilewski, pojawiając się na pierwszej linii walki.
…..Polacy broniąc się skutecznie przed kolejnymi atakami, doczekali się wyzwolenia dopiero w końcu stycznia 1944. Wieś nigdy nie została zdobyta przez upowców. W 1945 zarówno stali mieszkańcy Przebraża, jak i uchodźcy, zmuszeni zostali do wyjazdu w ramach tzw. repatriacji. Lokalne władze ukraińskie dokonały zmiany nazwy miejscowości.

Przebraże – ostatni bastion

Przebraże – największy bastion walki z UPA, obóz samoobrony przed nieludzką rzezią.

3

4

9

10

16

8

12

13

14

15

6

5

1

Janowa Dolina – 70 lat po masakrze Polaków

4

Janowa Dolina – 70 lat po masakrze Polaków

migawki z peregrynacji Chóru Mariańskiego

przy Parafii NMP z Lourdes w Krakowie

po Wołyniu ( i nie tylko) w sierpniu 2013 r.

Dyrygent – Jan Rybarski

Koncepcja peregrynacji – Maciej Wojciechowski

(zdjęcia i wideo – Józef Wieczorek)

Janowa Dolina w  Wikipedii

Janowa Dolina  osada do 1939 położona w Polsce, w województwie wołyńskim, w powiecie kostopolskim w gminie Kostopol, obecnie jest to terytorium Ukrainy, a nazwę miejscowości zmieniono na Bazaltowe (ukr. Базальтове).

Osada Janowa Dolina powstała w okresie II Rzeczypospolitej w latach 19201930 jako wzorcowe osiedle zakładowe przy nowo powstałych Państwowych Kamieniołomach Bazaltu, zatrudniających ok. 1200 pracowników….

Mieszkańcy Janowej Doliny w Wielki Piątek 23 kwietnia 1943 zostali wymordowani w wyniku napadu ukraińskich grup, powstałych z połączenia sił UPA, kolaboracyjnej policji ukraińskiej oraz tzw. „czerni” – okolicznego ukraińskiego chłopstwa. Masakry ludności polskiej dokonano nożami, siekierami, kulami z broni palnej, ofiary palono żywcem, dzieci nabijano na pale. Zamordowano w ten sposób około 600 osób bez względu na wiek lub płeć.

Ofiarą masakry w Janowej Dolinie padło ok. 600 Polaków. Większość z nich zginęła wskutek wywołanych w osiedlu pożarów. Polacy byli również zabijani siekierami, zaś według wspomnień Janiny Pietrasiewicz-Chudy również nożami, zaś część dzieci wbito na pale. Spłonęło ok. 100 domów]. UPA zdobyła w Janowej Dolinie materiały wybuchowe; chęcią ich pozyskania był następnie tłumaczony cały atak. Ocaleli mieszkańcy Janowej Doliny zostali wywiezieni do Kostopola przez Niemców.

Petro Mirczuk, ukraiński historyk, pisząc o „walce” w Janowej Dolinie ocenia straty polskie na setki zabitych i rannych, a straty własne autor podaje jako 8 zabitych i 3 rannych….

 W trakcie odsłaniania pomnika 18 kwietnia 1998, 50 aktywistów organizacji „Ruch” demonstrowało, trzymając transparenty z napisami „Won polscy policjanci”, „Won SS-sowskie sługusy”.

W centrum obecnej wsi Bazaltowe znajduje się pomnik UPA, upamiętniający „akcję bojową” z 21-22 kwietnia 1943. Jak głosi napis, oddział grupy Zahrawa, którym dowodził „Dubowyj”, zlikwidował wtedy bazę „polsko-niemieckich okupantów Wołynia”..

„JANOWA DOLINA- KIEDYŚ DOLINA SZCZĘŚLIWOŚCI, POTEM…”

Janowa Dolina – 70 lat później

Krwawy Wielki Piątek w Janowej Dolinie

2

3

5

6

7

8

10

1

Równe na Wołyniu – tam, gdzie urodziła się Matka Solidarności

10

Równe na Wołyniu – tam, gdzie urodziła się Matka  Solidarności

migawki z peregrynacji Chóru Mariańskiego

przy Parafii NMP z Lourdes w Krakowie

po Wołyniu ( i nie tylko) w sierpniu 2013 r.

Dyrygent – Jan Rybarski

Koncepcja peregrynacji – Maciej Wojciechowski

(zdjęcia i wideo – Józef Wieczorek)

Równe w Wikipedii

…….W czerwcu 1916 roku, podczas I wojny światowej, z rejonu miasta wyruszyła rosyjska ofensywa Brusiłowa. W dniach 3-9 lipca 1920 roku o miasto z Armią konną Budionnego walczyły polskie oddziały generała Kazimierza Raszewskiego….

W czasie II wojny światowej miały miejsce także liczne zbrodnie na polskiej ludności miasta. 18 listopada 1943 policja ukraińska i gestapo zamordowały w Równem 1864 osoby, w tym ok. 100 członków Armii Krajowej[2]. Podczas rzezi wołyńskiej miasto stało się ośrodkiem, do którego kierowali się polscy uchodźcy z wiosek eksterminowanych przez UPA. Liczebność Polaków wzrosła do 30 tysięcy, często koczujących pod gołym niebem. Ponad 20 tysięcy z nich Niemcy wywieźli na roboty przymusowe w III Rzeszy[3].

Na terenie powiatu działała polska konspiracja zorganizowana w Obwód Równe AK, której członkowie weszli w 1944 w skład 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty….W 2002 roku w mieście odsłonięto pomnik dowódcy UPA Dmytra Klaczkiwskiego, inicjatora mordów na ludności polskiej w czasie II wojny światowej na Wołyniu.

  • Jan Kobylański (ur.1923) – polski przedsiębiorca mieszkający w Urugwaju, twórca i prezes Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polonijnych Ameryki Łacińskiej (USOPAŁ), największej organizacji polonijnej w Ameryce Południowej, urodzony w Równem
  • Anna Walentynowicz – polska działaczka Wolnych Związków Zawodowych, współzałożycielka NSZZ „Solidarność”, Dama Orderu Orła Białego, urodzona w Równem

Równe w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich

Kościół Św. Piotra i Pawła

1

6

2

3

4

8

7

Kościół pw. Narodzenia NMP i św. Antoniego z 1858 r., dziś filharmonia

9

Cmentarz żołnierzy polskich z 1920 r.

13

12

11

Ostróg nad Horyniem – Sursum Corda

1

Ostróg nad Horyniem – Sursum Corda

migawki z peregrynacji Chóru Mariańskiego

przy Parafii NMP z Lourdes w Krakowie

po Wołyniu ( i nie tylko) w sierpniu 2013 r.

Dyrygent – Jan Rybarski

Koncepcja peregrynacji – Maciej Wojciechowski

(zdjęcia i wideo – Józef Wieczorek)

Ostróg ( Wikipedia)

‚Stary gród ruski, wzmiankowany już w 1100; od drugiej połowy XII wieku w Księstwie Wołyńskim;…..’

Podczas rzezi wołyńskiej w 1943 roku Ostróg stał się schronieniem dla polskich uchodźców z eksterminowanych przez UPA wsi, liczących na ochronę załogi niemieckiej i węgierskiej. Duchowy przywódca Polaków, miejscowy proboszcz o. Remigiusz Kranc, organizował obronę i pomoc dla ludności polskiej….Polacy oblężeni w Ostrogu złożyli broń w ręce Armii Czerwonej, która wkroczyła do miasta 5 lutego 1944. O. Remigiusz Kranc ofiarował wtedy okryty chwałą sztandar Armii Polskiej. Uroczyste przekazanie sztandaru w ręce zastępcy dowódcy AP w ZSRR gen. dywizji Karola Świerczewskiego odbyło się 17 IV 1944. O. Remigiusz Kranc w nagrodę za patriotyczną i społeczną postawę został mianowany przez władze radzieckie zastępcą przewodniczącego MRN miasta Ostroga, a następnie zesłany na katorgę do łagrów Kołymy…’

Akademia Ostrogska

Ostróg w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich,

Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Mary Panny w Ostrogu

10

6

8

9

4

5

2

3

12

16

7

15

ruiny zamku książąt Ostrogskich z XV w., XVI w.,

z

Szumsk na Wołyniu – w kościele odbudowanym z gruzów

1

Szumsk na Wołyniu

– w kościele odbudowanym z gruzów

 migawki z peregrynacji Chóru Mariańskiego

przy Parafii NMP z Lourdes w Krakowie

po Wołyniu ( i nie tylko) w sierpniu 2013 r.

Dyrygent – Jan Rybarski

Koncepcja peregrynacji – Maciej Wojciechowski

(zdjęcia i wideo – Józef Wieczorek)

Szumsk (Wikipedia) 

W nocy z 20 na 21 marca 1943 na Szumsk napadła banda zbiegłych policjantów ukraińskich i banderowców, wywlekając z domów kilka osób i zabijając na terenie byłego getta. Janowi Unoldowi, architektowi i przedwojennemu działaczowi społecznemu napastnicy wypalili oczy i krzyż na piersiach, masakrując twarz siekierą. Zginęli też inwalida wojenny Antoni Fidler, księgowy Wiktor Śmiech, a także Czech Adam Kurzej. Miasto przejściowo było schronieniem dla Polaków uciekających przed UPA, wsie gminy w znacznej części były polskie, zostały przez Ukraińców spacyfikowane, a ludność polska, która w porę nie uciekła wymordowana. Po wojnie ludność ukraińska poddana represjom, liczne wywózki na wschód, procesy upowców.

Szumsk w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich

Szumsk (parafia)

‚Kościół parafialny, murowany pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. Został wybudowany w 1852 r. w stylu neogotyckim,….

W 1943 r. i na początku 1944 r. miały miejsce na terenie parafii zbrodnie na Polakach, dokonywa­ne przez UPA….. Po wojnie po­czątkowo w kościele był skład materiałów budow­lanych, potem krótko świniarnia, a następnie opu­szczony stawał się ruiną. Na przełomie kwietnia i maja 1985 roku został w trzech etapach wysadzony w powietrze. Gruzem zasypano jeden z jarów koło Szumska….Od 1994 roku pro­wadzona jest odbudowa kościoła,….’

2

5

6

7

3

4

1 września 2013 r. w Parku Jordana – Pamięci Polaków poległych i pomordowanych w czasie II wojny światowej

Plakat 1 września

PATRONAT HONOROWY

Kardynał Stanisław Dziwisz

Arcybiskup, Metropolita

Logo  K

KOMITET HONOROWY

Kardynał Stanisław Dziwisz ,

Gen. Bryg.Andrzej Knap, Gen.bryg. Piotr Patalong,

Gen. Bryg. Adam Joks, Gen. Bryg. Jerzy Wójcik,

dr Marek Lasota

Uroczystość odbędzie się w plenerze parku i będzie się składać

z dwóch połączonych ze sobą części:

Uroczystość prowadzi komentator liturgiczny o. Jan Maria Szewek OFMConv

  1. Uroczysta koncelebrowana msza św.

Liturgii przewodniczy ks. prałat płk Stanisław Gulak w imieniu Biskupa Polowego WP

Homilię wygłosi z ks. Władysław Palmowski – duszpasterz Ludzi Pracy

2. Odsłonięcie popiersia gen.Stanisława Sosabowskiego

  • rzeźba dłuta Wojciecha Batko

  • fundatorka Elżbieta Kasprzycka, nauczycielka polonijna z Londynu

W oprawie uroczystości uczestniczą 6 BRYGADA POWIETRZNODESANTOWA

IM. STANISŁAWA F. SOSABOWSKIEGO, warta honorowa WP i Harcerzy, poczty sztandarowe, kombatanci, Kompania Honorowa 6 BRYGADY PD

Szwadron Ułanów im. Marszałka J. Piłsudskiego, Orkiestra Wojskowa ,Chór Organum

Przebieg uroczystości:

11.25 powitanie uczestników uroczystości o. Jan Maria Szewek (wstępne)

11.30 wprowadzenie pocztów sztandarowych organizacji środowisk kombatanckich i niepodległościowych, uczelni, szkół i innych organizacji

11.40 wprowadzenie kompanii reprezentacyjnej WP

11.45 powitanie dowódcy WP (marsz powitalny + raport)

11:50 wejście księży celebransów do ołtarza

– orkiestra gra i chór śpiewa pieśń „Pod Twą Obronę”

12:00 syreny alarmowe w 74 rocznicę napaści Niemiec na Polskę

12:05 – pieśń „Bogurodzica” ( śpiewachór )

—— rozpoczęcie liturgii mszy św.

  • odczytanie przesłania Biskupa polowego WP

na zakończenie Mszy Św. pieśń “Boże coś Polskę” – (orkiestra +chór + wierni)

Po zakończeniu księża celebransi schodzą z ołtarza w tym czasie chór śpiewa pieśń,

ok. godz. 13.20 o. Jan Maria Szewek zapowiada drugą część uroczystości i wita przybyłych gości.

13.25 podniesienie flagi państwowej RP na maszt

-dowódca uroczystości podaje komendę do wystąpienia pocztu flagowego)

– Odegranie Hymnu Narodowego – orkiestra +chór (flagowy podnosi flagę na maszt)

rozpoczęcie uroczystości – gen. bryg. Adam Joks

przemówienie dr Marka Lasoty Dyrektora Oddziału Krakowskiego IPN

odsłonięcie i poświęcenie pomnika gen. Stanisława Sosabowskiego

akt odsłonięcia : Krystyna Kwiatkowska , Elżbieta Kasprzycka gen. bryg. Adam Joks, gen.bryg.Andrzej Knap, gen. bryg.Jerzy Gut , gen. Bryg. Jerzy Wójcik,

akt poświęcenia pomnika:

  • w imieniu biskupa polowego WP Ks. prał. płk Stanisław Gulak

  • O. Jerzy Pająk kapelan żołnierzy AK i środowisk niepodległościowych

pieśń “ Gaude Mater Polonia“, ( chór)

Apel Pamięci i salwa honorowa- sygnał WP

złożenie wieńców i kwiatów – zapalenie świec

Sygnał „śpij kolego” (trębacz)

Modlitwa żołnierza polskiego (pieśń) orkiestra WP + Franciszek Makuch- śpiew

słowo Krystyna Kwiatkowska (wdowa po Generale Bronisławie Kwiatkowskim)

przemówienie Piotra Szubarczyka

podziękowanie uczestnikom uroczystości – K. Cholewa prezes Towarzystwa Parku

Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego „Pierwsza Brygada (orkiestra + chór) 1 zwrotka

Dowódca Kompanii Honorowej wydaje komendy do odprowadzenia oddziału

marsz „Warszawianka” odprowadzenie pocztów sztandarowych i szwadronu ułanów

ok. 14:20 – część patriotyczna w wykonaniu :

Artyści Opery Krakowskiej, Bożena Zawiślak i Franciszek Makuch

wraz z zespołem muzycznym oraz Wojciech Habela – aktor

Szwadron ułanów im. Marszałka J. Piłsudskiego pod dowództwem rtm. H. Bugajskiego

Grochówka wojskowa

Organizatorzy uroczystości :

Logo P

Kazimierz Cholewa Prezes Towarzystwa Parku

im. dra Henryka Jordana

Logo IPN

skanuj0005

skanuj0006

Krzemieniec- śladami Juliusza Słowackiego i Ireny Sandeckiej

S-kp

Krzemieniec- śladami Juliusza Słowackiego i Ireny Sandeckiej

migawki z peregrynacji Chóru Mariańskiego

przy Parafii NMP z Lourdes w Krakowie

po Wołyniu ( i nie tylko) w sierpniu 2013 r.

Dyrygent – Jan Rybarski

Koncepcja peregrynacji – Maciej Wojciechowski

(zdjęcia i wideo – Józef Wieczorek)

Krzemieniec – miasto  rodzinne Juliusza Słowackiego

O Słowackim w Krzemieńcu

Dwór Słowackich w Krzemieńcu

Irena Sandecka –

Wikipedia – (ur. 1 kwietnia 1912 w Humaniu, zm. 25 marca 2010 w Krzemieńcu) – polska poetka, nauczycielka, pracownik naukowy Liceum Krzemienieckiego, działaczka społeczna i katolicka, od 1942 mieszkająca i działająca w Krzemieńcu.

Pani Irena Sandecka bez wątpienia może uchodzić za symbol polskiego trwania na dawnych Kresach Rzeczpospolitej.- kresy.pl

Pożegnanie z „matką krzemienieckich Polaków” – Kurier Galicyjski

Krzemieniec i okolica w Ilustrowanym przewodniku po Wołyniu Mieczysława Orłowicza

0

6

7

S p

17

13

14

11

15

9

10

16

12

5

3

Domek Ireny Sandeckiej

19

21

23

22

24

Krzemieniec – w kościele polskim

19

Krzemieniec – w kościele polskim św. Stanisława

migawki z peregrynacji Chóru Mariańskiego

przy Parafii NMP z Lourdes w Krakowie

po Wołyniu ( i nie tylko) w sierpniu 2013 r.

Dyrygent – Jan Rybarski

Koncepcja peregrynacji – Maciej Wojciechowski

(zdjęcia i wideo – Józef Wieczorek)

Krzemieniec (miasto)

Krzemieniec (parafia)

Parafia będzie trwać

2

3

8

4

10

14

22

27

7

26

28a

0