W przeddzień Wielkiej Rewii Kawalerii na Błoniach

1

W przeddzień Wielkiej Rewii Kawalerii  na Błoniach

W obozie  kawaleryjskim

Kraków, 21 września 2013 r.

(zdjęcia – Józef Wieczorek)

Rewia ma miejsce  w 80 rocznicę Wielkiej Rewii Kawalerii, która  odbyła się na Błoniach 6 października 1933 r. na rozkaz Marszałka Józefa Piłsudskiego, dla upamiętnienia 250. rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej.  Wzięło w niej wówczas udział 12 spośród 40 ówcześnie istniejących pułków kawalerii.

4

3

19

18

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

Kowel na Wołyniu – polskie ślady

7a

Kowel na Wołyniu – polskie ślady 

migawki z peregrynacji Chóru Mariańskiego

przy Parafii NMP z Lourdes w Krakowie po Wołyniu ( i nie tylko)

w sierpniu 2013 r.

Dyrygent – Jan Rybarski

Koncepcja peregrynacji – Maciej Wojciechowski

(zdjęcia i wideo – Józef Wieczorek)

1

3

4

5

6

8

9

10

11

13

12